لوقا

مازندرانی های عزیز در آینده نزدیک ترجمه انجیل لوقا را به زبان مازندرانی در این سایت مشاهده خواهید کرد

sheep.jpg
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.