زندگی‌یه عیسی مسیح به فرسی

مجدلیه

"مجدلیه" نام فیلم جذابی است که تصویری از ترحم عیسی نسبت به بانوان می باشد، این فیلم توجه بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. مجدلیه به بانوان، الهامی می‌ بخشد تا بفهمند و در همه جا اعلام کنند که هدف آنها... شناخت عیسی است، و با قلبی پُر از محبّت و آرام عیسی را به همه بشناسانند.